Twee informateurs benoemd

Maandag 26 maart hebben de lijsttrekkers van de gekozen fracties in de Eindhovense gemeenteraad VVD en GroenLinks twee informateurs benoemd: Onno Hoes (VVD) en Roel van Gurp (GroenLinks).

Op korte termijn voeren de informateurs gesprekken met alle politieke partijen. Later kan een brede consultatie plaatsvinden onder kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven.

Opdracht

Zodra de informateurs een helder beeld hebben van hoofdpunten en partijen doen zij hierover in het openbaar verslag. Onderdeel van de opdracht is om met elkaar de mogelijkheden te verkennen hoe breed gedragen thema’s - zoals financiële positie gemeente, interne organisatie, sociaal domein, veiligheid, bereikbaarheid, Brainport Actieagenda en duurzaamheid - een plek kunnen krijgen in het proces van coalitievorming.

De grote opgaven en de verkiezingsuitslag zien VVD en GroenLinks als de vraag naar een goed gebalanceerd stadsbestuur. Samenwerken zit in de genen van onze regio, ook bij grote onderlinge verschillen en maatschappelijke uitdagingen. Daarom nemen VVD en GroenLinks graag gezamenlijk deze verantwoordelijkheid.

Onno Hoes

Onno Hoes (VVD) is waarnemend burgemeester van Haarlemmermeer en was voorheen burgemeester van Maastricht, gedeputeerde en Statenlid in Noord-Brabant en raadslid in ’s-Hertogenbosch. Hoes is voorzitter van het Schakelteam Personen met Verward gedrag. In de afgelopen jaren was hij onder andere bestuurlijk adviseur bij het Centraal Opvang Asielzoekers (COA).

Onno Hoes (foto: ANP)

Roel van Gurp

Roel van Gurp (GroenLinks) is bestuurder van een woningcorporatie in Waalwijk en omgeving. Voorheen was hij 8 jaar raadslid in Tilburg en daarna 8 jaar wethouder in diezelfde stad. Vervolgens was Van Gurp 7 jaar bestuurder in de jeugdzorg. Van Gurp trad eerder op als (in)formateur in Wageningen, Oisterwijk en Loon op Zand.

Roel van Gurp