Tongelresche Akkers versneld en duurzaam afgebouwd

Samen met Ballast Nedam Development (BND) hebben we afspraken gemaakt om de wijk Tongelresche Akkers (Berckelbosch) snel af te bouwen. De afspraken sluiten aan op het eerder aangekondigde bouwoffensief. Op deze manier wordt een positieve bijdrage geleverd aan de krappe woningmarkt. Voor de bewoners betekent dit dat hun wijk sneller gaat veranderen, van een wijk in aanbouw naar een fijne woonwijk.

Het project had al een tijdje te kampen met vertraging door verschillende oorzaken. Met name de economische crisis zorgde ervoor dat het project niet kon doorgaan zoals van te voren was bedacht. De gesprekken tussen ons als gemeente en BND over een versnelde wijkontwikkeling zijn in het afgelopen jaar hervat.

Aangepast plan

Het stedenbouwkundig plan uit 2008 is aangepast aan de wensen van dit moment. Om beter aan de vraag in de woningmarkt te voldoen, is een aantal vrijstaande woningen omgezet naar twee-onder-één-kap woningen. Daarnaast worden er bijna 200 vrije sector huurwoningen toegevoegd. Als de wijk klaar is, staan er ongeveer 950 woningen. Ook zet BND in op duurzaam. Samen tekenen we een akkoord, waarin opgenomen is dat alle nog te bouwen woningen gasloos of zelfs geheel energieneutraal worden uitgevoerd.

Verplaatsing woonwagens

Nu de wijk afgebouwd wordt, worden de resterende 5 woonwagens in het gebied permanent verplaatst naar de Kanaaldijk Noord, bij de tennisbanen van Tennisvereniging De Doornakkers.