Talent Brainport aantrekken: investeringsplannen naar kabinet

Met grote bedrijven als ASML, Philips, DAF, VDL en NXP levert Brainport Eindhoven al meer dan tien jaar een flinke bijdrage aan de Nederlandse economie. Om sterk te blijven staan zijn er veel mensen met technische kennis nodig. Dit jaar alleen al kunnen er naar schatting 7 tot 10 duizend aan de slag in de regio. Het aantrekken van deze mensen kost veel geld.

Het kabinet heeft in het regeerakkoord 950 miljoen gereserveerd voor het aanpakken van urgente opgaven en de regio gevraagd met plannen te komen. Een eerste plan om een inhaalslag te maken is vandaag aangeboden aan staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat).

Stedelijke uitstraling en topvoorzieningen

Brainport Eindhoven heeft in de vraag naar expats concurrentie van regio’s als München, Cambridge, Helsinki, Emilia Romagna, Singapore, Taiwan, Vietnam en verschillende Chinese regio’s. De fikse investering is nodig om deze concurrentie op z’n minst bij te blijven. Zo is een onderscheidende stedelijke uitstraling belangrijk en hebben we topvoorzieningen nodig op het gebied van sport, kunst en cultuur. Daarnaast moet er slim geïnvesteerd worden om talent te ontdekken en opleidingen en bedrijfsleven beter op elkaar te laten aansluiten. Ook moeten we zorgen dat de regio een internationaler karakter krijgt, bijvoorbeeld door het aanbieden van Engelstalige theatervoorstellingen en internationaal onderwijs.

170 miljoen

Brainport Eindhoven vraagt van het rijk een investering van 170 miljoen, bovenop de ruim 200 miljoen van de regio zelf. Na 4 jaar moet er een ander arrangement uitgedacht zijn, dat uitgaat van een hogere structurele bijdrage van het Rijk. Het voorstel dat vandaag is aangeboden, zal ergens in de komende weken worden besproken in het kabinet.