Schetsontwerp voor het Stationsplein in de maak

In juni van dit jaar werd het plan van vastgoedontwikkelaar Amvest gekozen als beste idee voor de herontwikkeling van het stationsplein, oftewel District E. Op donderdag 9 november hebben wij en Amvest beiden de overeenkomst getekend voor dit gebied. Dat betekent dat de invulling van de gezamenlijke ambities van start kan gaan.

Visitekaartje van Eindhoven

Amvest ontwikkelt 3 torens met een zeer krachtige uitstraling. Daarnaast ontwerpen zij een aantal evenementen en functies voor de gebouwen die perfect passen bij Eindhoven als Brainport gebied. District E groeit hierdoor uit tot het visitekaartje van Eindhoven als hightech-, design- en kennisstad. Wij ontwerpen en realiseren het gebied rondom de torens op basis van de visie die Amvest presenteerde.

Als ontwikkelaars van het gebied streven we ernaar om samen met de stad tot een passend ontwerp te komen. Een ontwerp met een grootse nieuwe skyline voor de stad, en tegelijkertijd een prettig, groen en gastvrij plein.

Schetsontwerp en bestemmingsplan

Van januari tot april wordt de visie uitgewerkt tot een schetsontwerp. Hiervoor gaan we om tafel zitten met belanghebbenden en geïnteresseerden. Op basis van het schetsontwerp wordt een bestemmingsplan gemaakt.

Op dit moment vinden de eerste gesprekken plaats met direct betrokkenen rond het Stationsplein. Op 11 januari is er een eerste openbare bijeenkomst in de Effenaar. Dan zijn belangstellenden vanaf 19.30 uur welkom om in gesprek te gaan over de plannen.