Presentatie coalitieakkoord 24 mei

De onderhandelaars en fracties van VVD, GroenLinks, PvdA en CDA in Eindhoven hebben een coalitieakkoord bereikt voor de komende periode. Dat betekent dat deze 4 partijen, als een meerderheid van de gemeenteraad daarmee instemt, de komende jaren de stad gaan besturen.

Presentatie coalitieakkoord

Op donderdag 24 mei wordt het coalitieakkoord officieel gepresenteerd, inclusief de voorgestelde portefeuilleverdeling en de beoogde wethouders. Dit gebeurt tijdens een openbare bijeenkomst. Iedereen die hier interesse in heeft, mag de presentatie dus bijwonen. De bijeenkomst start om 18.00 uur, in de Hal van Honderd in het Stadhuis. 

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 29 mei wordt het akkoord besproken en staat de installatie van de nieuwe wethouders op de agenda.

De aanloop

In de afgelopen 6 weken zaten vertegenwoordigers van de 4 partijen, waaronder ook de beoogde wethouders, met elkaar aan tafel onder leiding van formateurs Roel van Gurp en Onno Hoes. De gemeente Eindhoven heeft te maken met aanzienlijke inhoudelijke en financiële uitdagingen, waarvoor scherpe keuzes nodig zijn. De partijen bespraken met elkaar de koers en maatregelen die nodig zijn om de stad én de gemeentelijke financiën de komende jaren op het juiste spoor te houden.