Openingstijden rondom feestdagen

De gemeente Eindhoven heeft de komende weken gewijzigde openingstijden rondom een aantal feestdagen.

De gemeentelijke gebouwen zijn gesloten op:

  • Maandag 22 april (2e paasdag)
  • Donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag)
  • Vrijdag 31 mei (vrijdag na Hemelvaart)
  • Maandag 10 juni (2e pinksterdag)

Een groot aantal zaken kun je overigens ook online regelen.

Milieustraten en afvalinzameling

De milieustraten (Gabriël Metsulaan en Lodewijkstraat) zijn gesloten op:

  • Maandag 22 april (2e paasdag)
  • Zaterdag 27 april (Koningsdag)
  • Donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag)
  • Maandag 10 juni (2e pinksterdag)

Ook wordt er op deze dagen wordt geen afval opgehaald.

Op feestdagen wordt er geen afval ingezameld. Het restafval wordt dan op een andere dag opgehaald. Kijk hiervoor op de afvalkalender. Als de inzameling van oud papier of gft afval op een feestdag valt, komt deze te vervallen en wordt niet ingehaald op een andere dag. 

De inzamelvoertuigen kunnen op de inhaaldag op een ander tijdstip langskomen dan je gewend bent. Zorg er daarom voor dat je afval op tijd buiten staat. De inzamelvoertuigen in Eindhoven rijden om 07.30 uur uit.

Meer informatie over afvalinzameling vind je op de website van Cure, www.cure-afvalbeheer.nl.