Nieuwjaarstoespraak burgemeester Jorritsma

Burgemeester John Jorritsma vestigde maandag 8 januari in zijn nieuwjaarstoespraak de aandacht op de vele ambities van Eindhoven. Met de vuurtoren als metafoor wees hij op het vele werk dat de stad wil verzetten. Onder meer om als Mainport één van de pijlers van de Nederlandse economie te kunnen blijven.

Jorritsma riep de politieke partijen die aan de gemeenteraadsverkiezing in Eindhoven meedoen op om de vele plannen die op stapel staan uit te voeren: “Het klinkt misschien gek uit de mond van een ambitieuze burgemeester en een ambitieus mens, maar ik doe een oproep aan de politiek om ná maart dit jaar, wanneer de gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest, niet nóg meer vuurtoren-ambities na te jagen, maar stevig koers te houden en uitvoering te geven aan alles wat in gang is gezet. We hebben daar onze handen vol aan!”

Versplintering

Daarnaast wees hij op het steeds meer versplinterde politieke landschap. Kiezers voelen zich steeds minder thuis bij de gevestigde politiek, met een toename van het aantal geregistreerde partijen bij de komende gemeenteraadsverkiezing tot gevolg. Volgens Jorritsma is deze ontwikkeling een democratisering van het bestel. Veel meer meningen krijgen immers een eigen stem. Maar de keerzijde is volgens hem de bestuurbaarheid van de stad: “Het vinden van een compromis, het formeren van een coalitie, wordt steeds moeilijker. Het lukt middenpartijen steeds moeilijker om samen een werkbare meerderheid te bereiken, omdat het vaak de flanken zijn die groeien. We hebben nu 11 partijen in de raad. De kiezer heeft natuurlijk altijd gelijk, maar ik hoop  vurig dat dat er niet meer worden. Ik denk dat het serieus tijd wordt om de discussie te openen of we niet met een kiesdrempel moeten gaan werken. Ik weet het, het is tegen de traditie in van Nederland veelstromenland, maar we zijn hier nu eenmaal niet in een stad waar de tijd stilstaat.”

Bestuurlijke samenwerking

Tot slot stond Jorritsma stil bij de visie op bestuurlijke samenwerking waarbij hij in de toekomst 4 à 5 gemeenten in Zuidoost-Brabant gerealiseerd ziet worden. Hij wees daarbij op de jaren '10 van de vorige eeuw, waarbij het toenmalige Eindhoven in economisch opzicht een hoge vlucht nam. Het moderne Eindhoven ontstond in 1920 uit 6 verschillende dorpen. “Onze voorgangers voorzagen een stad van 200.000 inwoners, daar waar ze er toen 40.000 hadden! Iedereen had toen in de gaten dat de bestuurlijke schaal van die 6 dorpen, de economische ontwikkeling niet kon bijbenen. Nu zijn we weer booming, als stad én als regio. Ik zie een analogie met vandaag. Het gaat me niet om landje pik, maar om de kracht van de regio te bundelen om de bestuurlijke opgaven aan te kunnen voor onszelf, onze kinderen en kleinkinderen. Laten wij voor 2020 nét zo visionair zijn als onze voorgangers 100 jaar geleden.”