Meldpunt discriminatie voor Eindhovenaren

Voel jij je ongelijk behandeld? Vanwege dingen die er niet toe doen, zoals je geloof, leeftijd, ras of geslacht? En woon je in Eindhoven? Dan kun je vanaf nu met je klacht terecht bij het onafhankelijk antidiscriminatiebureau Radar.  Dit kan via het klachtenformulier op www.radar.nl, telefonisch
(040 – 24 914 44) of via WhatsApp (06 -21 96 88 89) 

De klachtbehandelaars van Radar adviseren en ondersteunen Eindhovenaren en Eindhovense organisaties bij gevallen en gevoelens van discriminatie.

Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van persoonlijke kenmerken die er in die situatie niet toe doen. Zo kan iemand bijvoorbeeld worden afgewezen voor een baan, omdat zij een vrouw is, uitgescholden worden op straat omdat hij homo is of een discotheek niet worden binnengelaten vanwege zijn of haar huidskleur.

De wet biedt bescherming tegen discriminatie op 12 persoonlijke kenmerken of gronden waaronder afkomst, geloofsovertuiging, sekse, seksuele gerichtheid, leeftijd en handicap/chronische ziekte.

Meer informatie vind je op www.radar.nl.