Meer ruimte voor andere bedrijvigheid op De Hurk-Croy

Aan de randen van bedrijventerrein De Hurk-Croy komt meer ruimte voor andere, lichtere bedrijvigheid dan alleen (middelzware) industrie. Verder mogen de bewoners van de woonboten aan het Beatrixkanaal daar hun hele leven blijven wonen. Woonbootbewoners die willen verhuizen, ontvangen een tegemoetkoming in de verhuiskosten. Dat laatste heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Het college stuurt dit besluit vandaag, samen met een voorstel voor een aanpassing in het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein De Hurk - Croy 2017', naar de Eindhovense gemeenteraad.

Bestemmingsplan

Het huidige bestemmingsplan voor het bedrijventerrein dateert uit 1988 en is al jaren aan vervanging toe. Ondertussen is de wet- en regelgeving veranderd, vooral op het gebied van veiligheid en geluidsniveau. In het bestemmingsplan dat nu voorligt, staat wat wel en niet mag op De Hurk - Croy. Dat geeft duidelijkheid voor de ondernemers en omwonenden.

Beslissing bij gemeenteraad

Het is nu aan de Eindhovense gemeenteraad om het nieuwe bestemmingsplan vast te stellen. Het is nog niet bekend wanneer dit gaat gebeuren.

Meer informatie

Meer informatie over over het bestemmingsplan De Hurk-Croy vind je op eindhoven.raadsinformatie.nl.