Meer fietsenrekken bij station

Er komt rond het station op korte termijn meer ruimte om fietsen te stallen. Het gaat om extra rekken voor zo'n 280  fietsen aan de centrumkant en ongeveer 80 aan de noordkant van het station. Deze maatregelen moeten de soms chaotische situatie door gebrek aan stallingsruimte en door fout en hinderlijk geparkeerde fietsen verbeteren.

Centrumkant

De rekken aan de centrumkant komen naast de bestaande rekken en tussen het spoor en de autoparkeerplaats (richting Vestdijktunnel).  De fietsenrekken worden genummerd om het terugvinden van de fietsen makkelijker te maken.

Noordkant

Het aantal van 2100 plekken aan de noordzijde van het station is op dit moment onvoldoende voor het groeiend aantal OV-reizigers dat met de fiets naar het station komt. Hierdoor staan veel fietsen niet alleen fout (buiten de rekken) geparkeerd maar vaak ook hinderlijk (op blindengeleidelijnen, op het voetpad of op plekken waar hulpverleners door moeten kunnen). We plaatsen de komende maanden waar mogelijk extra fietsenrekken. Verder herschikken we de huidige rekken om de ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten. Met belijning willen we zorgen dat fietsers de blindengeleidelijnen vrij laten.

Oplossingen voor lange termijn

'Fietsflat'

In het eerste kwartaal van 2018 start de aanbesteding voor de ‘fietsflat’ aanbesteden. Met 3 bouwlagen en plek voor 5000 fietsen is het probleem rond fietsparkeren aan de noordzijde van het station uiterlijk begin 2020 opgelost. De nieuwe fietsvoorziening is bewaakt, de eerste 24 uur gratis en heeft voorzieningen als oplaadplekken voor elektrische fietsen, een verwijssysteem naar vrije plekken, fietsreparatie en speciale zones voor ‘buitenmodel’ fietsen zoals bakfietsen en fietsen met kratjes.

Ondergrondse stalling

Aan de centrumkant van het station is een ondergrondse fietsenstalling gepland voor circa 5000 fietsen. Deze komt onder het huidige stationsplein (onder het plantsoen met beeld van Anton Philips) en sluit aan op de fietsenstalling van station Eindhoven. Deze stalling sluit aan op ontwikkelingen van Amvest voor Stationsplein Zuid. Die bouwt met District E 3 woontorens op de plek waar nu de VVV. Uiteindelijk moet dit hele gebied rond 2022-2023 klaar zijn.

Stalling Heuvel

We gaan ook investeren in de fietsenstalling in de Heuvel. De huidige stalling wordt in het eerste kwartaal van 2018 opgeknapt, krijgt een nieuw gebruiksvriendelijk hoog-laagstallingssysteem en krijgt extra voorzieningen (laadvoorzieningen voor elektrische fietsen en fietsreparatie).