Meer aandacht voor leefbaarheid in wijk Burghplan

Er is een pakket aan maatregelen nodig om de leefbaarheid in de wijk Burghplan te verbeteren. Sporthal Tivoli wordt daarnaast grondig gerenoveerd naar een up-to-date stedelijke sportvoorziening die voldoet aan de normen van NOC/NSF.  Dit voorstel doet het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad van Eindhoven. Het is het resultaat van een intensief traject dat gemeente Eindhoven, corporatie Woonbedrijf en schoolbestuur OMO hebben doorlopen na een - unanieme - oproep van de gemeenteraad op 12 juli 2016 om tot een nieuw plan te komen.

In de afgelopen periode stelde de gemeente samen met OMO en Woonbedrijf een grondige buurtanalyse op, gevolgd door een aantal scenario’s om de geconstateerde uitdagingen in de wijk aan te pakken. Bij het opstellen van deze scenario’s werd een groot aantal partijen in de buurt betrokken. Zowel de professionele partners (o.a. politie, wijkwerk, jongerenwerk, basisschool, kinderopvang,  WijEindhoven) en vrijwilligersorganisaties (buurtontmoeting, sportverenigingen) als inwoners en ondernemers leverden een bijdrage. OMO bestuurt de twee scholen in het gebied - het Vakcollege en Aloysius De Roosten - die gebruik maken van de sportvoorziening. Woonbedrijf heeft als eigenaar van veel woningen in deze wijk eveneens een groot belang bij deze ruimtelijke ontwikkelingen.

De gezamenlijke partijen namen een extern bureau in de arm (ICS Adviseurs) om de voor- en nadelen en de financiële consequenties van de scenario’s door te rekenen. Op basis hiervan concludeert het college dat nieuwbouw 3.3 miljoen euro duurder is, maar de problemen in de wijk slechts in beperkte mate aanpakt. Vandaar dat de gemeente heeft gekozen voor renovatie van de sporthal Tivoli met aanvullende maatregelen, specifiek gericht op verbetering van de leefbaarheid in Burghplan. Hierbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van het voorwerk dat in de afgelopen periode met de partners in de wijk is verricht.

Samen met Woonbedrijf en de maatschappelijke partners worden de maatregelen in de komende tijd verder uitgewerkt. In elk geval wordt daarin meegenomen:
- Intensieve handhaving op de Moreelselaan op o.a. overbewoning, veiligheid en ondermijning;
- Een impuls voor de openbare ruimte (fris en groen) in de buurt;
- Woonbedrijf verkent de mogelijkheden voor afbouw van de buurt (Saenredamstraat);
- Een plan van aanpak op sociaal-economische thema’s, te ontwikkelen met alle ketenpartners uit de buurt.

Op woensdag 21 juni vindt een bijeenkomst plaats om de uitkomsten van het traject met de partners te delen. De gemeenteraad van Eindhoven vergadert op 4 juli (meningsvorming) en 11 juli (besluitvorming) over het voorstel.