Let op met ‘gratis’ WOZ-bureaus

In februari vallen de aanslagen gemeentelijke belastingen weer op de mat. Een van de gemeentelijke belastingen is de onroerendezaakbelasting (OZB). De OZB is gebaseerd op de WOZ-waarde (waardering onroerende zaken).  Er zijn steeds meer bureaus op de markt die aanbieden om gratis bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Maar dat is niet zo gratis als het lijkt.

Als de gemeente naar aanleiding van een bezwaar de WOZ-waarde inderdaad verlaagt, bijvoorbeeld met € 20.000 dan scheelt je dat aan OZB ongeveer € 25 per jaar. Het WOZ-bureau claimt vervolgens bij de gemeente de bij wet geregelde vergoeding. Die kan tot € 750 oplopen. Dat is hun verdienmodel. Die vergoedingen betalen we uit de belastinginkomsten en dus betalen we die met z’n allen.

Hoe dan wel bezwaar maken?

Ben je het niet eens met de hoogte van de WOZ-waarde? Neem dan eerst contact met ons op via 14 040. We gaan dan met je in gesprek en maken zo nodig meteen een afspraak met je om de woning te komen taxeren. Wil je daarna toch bezwaar maken dan kan dat online of schriftelijk tot 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet. Scan voor meer informatie de QR-code of kijk op belastingenpagina.