Landelijke controle adresgegevens

Wij werken als gemeente mee aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) om adresgegevens te controleren. Het is namelijk belangrijk dat alle inwoners op het juiste woonadres staan geregistreerd bij de gemeente. Daarvoor bestaat de Basisregistratie Personen (BRP). Ook voor andere overheidsdiensten waaronder de politie, brandweer, Sociale dienst, Belastingdienst, zorginstellingen en het onderwijs is het belangrijk dat adresgegevens kloppen.

Waarom deze LAA-samenwerking?

Via de LAA-samenwerking geven overheidsdiensten zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst, CJIB en SVB hun twijfels over de bewoning van een adres door aan de gemeente. Bij twijfel volgt een onderzoek, want met een verkeerd woonadres in de BRP is adresfraude (met bijvoorbeeld toeslagen of uitkeringen) mogelijk. Ook kunnen we mensen die zorg of (schuld)hulp nodig hebben zonder goed adres niet bereiken. Zo’n adresonderzoek kan ook bestaan uit een huisbezoek.

Wat houdt deze LAA-samenwerking in?

Het meewerken aan de Landelijke Aanpak Adres-kwaliteit in deze gemeente betekent dat de gemeente de adresgegevens die door de LAA worden verstrekt gaat controleren. Dit gebeurt op verschillende manieren, zowel digitaal als fysiek. Het kan dus gebeuren dat toezichthouders van de gemeente voor de LAA bij jou aan de deur komen. Vraag in dit geval altijd aan de toezichthouder om zich te legitimeren. Komt het voor dat een toezichthouder van de LAA jouw huis bezoekt? Dan betekent dit niet dat de gemeente fraude vermoedt. Vaak gaat het om onvolledige gegevens bij een overheidsinstantie of bijvoorbeeld een vergeten verhuismelding. Als blijkt dat een correctie van adresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) nodig is, dan is de gemeente verplicht deze wijziging door te voeren. Dit kan gevolgen hebben voor toeslagen, uitkeringen en andere regelingen.

Controleer zelf je adresgegevens

Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk voor een juiste gegevens in de BRP. Controleer daarom zelf of je op het juiste adres staat ingeschreven. Dit kan via Mijnoverheid.nl door in te loggen met DigiD.

Verhuizing doorgeven

Als je gaat verhuizen dan dien je dit in de periode van vier weken voorafgaand aan de verhuizing tot vijf dagen na de verhuizing door te geven. Dit kan via eindhoven.nl/verhuizen.

Vragen?

Vragen over de LAA of adresonderzoeken? Of vermoed je slachtoffer te zijn van adresmisbruik? Neem dan contact op met de gemeente door te bellen naar 14040 of vul het contactformulier in.