Lage sociale huur en meer woningbouw

Dit jaar blijven de huurprijzen van sociale huurwoningen in Eindhoven laag. De corporaties verwachten verder ruim 4200 woningen te bouwen in de komende 5 jaar. Woningcorporaties, de gemeente en huurders hebben dit vastgelegd in de Prestatieafspraken 2018.

De huren gaan tot maximaal 1% omhoog. Ook wordt gekeken welke maatregelen kunnen worden ingezet ter voorkoming van huurschulden.

Unieke samenwerking

In de woonvisie van Eindhoven is vastgelegd dat sociale woningbouw in de hele stad mogelijk is. De gemeente ziet er op toe dat sociale woningbouw wordt opgenomen in grote nieuwe bouwprojecten. “Iedereen moet overal kunnen wonen”, vindt wethouder Yasin Torunoglu. “Maar de corporaties verdelen niet alleen de mooie plekjes met elkaar. Ook de problemen en uitdagingen worden samen opgepakt. Dat is een open en eerlijke samenwerking die behoorlijk uniek is in Nederland.”

Passend wonen

De corporaties gaan voor een betere doorstroming zorgen van mensen die hun woning ontgroeid zijn. Passend wonen begint bij het passend toewijzen van woningen, maar betekent ook hulp aan senioren die graag willen verhuizen maar geen mogelijkheden zien. Het rekening houden met levensgebeurtenissen (trouwen, gezinsuitbreiding, kinderen uit huis, lichamelijke gebreken) gaat ervoor zorgen dat veel Eindhovenaren de komende jaren kunnen wonen op de manier die het beste bij hen past. 

Flexwonen

Het aantal flexwoningen, dit zijn woningen met huurcontracten van maximaal 2 jaar, wordt in 2018 uitgebreid.
Dit jaar worden flexwoningen opgeleverd in de Leostraat (19), Quinten Matsyslaan (42) en Willemstraat (101). Door flexwonen worden instroom en wachttijden aanzienlijk verbeterd voor nieuwe of tijdelijke Eindhovenaren, van jongeren of gescheiden huisvaders tot arbeidsmigranten.