Koninklijke onderscheiding voor Marjolein Katz-van Buuren

Uit handen van locoburgemeester Renate Richters ontving mevrouw M.C.F. Katz-van Buuren (Marjolein, 77 jaar) vrijdag 2 november een koninklijke onderscheiding. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Vanaf 1993 is Marjolein spreekuurhoudster bij Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Eindhoven. Daar geeft ze informatie, hulp en advies aan uitkeringsgerechtigden. Later is ze hoofd van de spreekuurhoudersgroep geworden en vanaf 2012 ook voorzitter. Daarnaast gaat Marjolein regelmatig met cliënten mee naar het UWV ter ondersteuning bij de keuring. Bij ziekte of vakantie van collega-spreekuurhouders valt ze geregeld in. Ze verstrekt informatie aan bezoekers die in de bibliotheek de informatiestand van het Steunpunt bezoeken. Marjolein is zeer betrokken en heeft veel kennis van uitkeringszaken.

Marjolein Katz-van Buuren (met lintje) en locoburgemeester Renate Richters