Het Ven derde pioniersbuurt aardgasvrij

Voor de wijk het Ven heeft de gemeente Eindhoven 4,5 miljoen euro aangevraagd om deze aardgasvrij te maken. Daarmee is het Ven bestempeld als derde pioniersbuurt in Eindhoven.

Zonder extra kosten is het dan mogelijk een open warmtenet, woningisolatie en aanvullende maatregelen te nemen.
De komende jaren zouden dan al zo’n 500 woningen aardgasvrij kunnen worden gemaakt. Het Ven in 2030 geheel aardgasvrij is daarbij het doel. De gemeente werkt hierin nauw samen met  woningcorporaties en andere partners. Er is vanuit het Rijk 85 miljoen euro subsidie beschikbaar voor het aardgasvrij maken van Nederlandse wijken. In september wordt bekend of de subsidie wordt toegekend.

Pioniersbuurten

Naast de wijk het Ven zijn ook de Generalenbuurt en de Sintenbuurt als pioniers voor aardgasvrij wonen bestempeld door het gemeentebestuur. In deze pioniersbuurten gaat de gemeente samen met bewoners, woningcorporaties, netbeheerders en andere betrokkenen een plan maken om aardgasvrij te kunnen wonen. Belangrijk is om te kijken hoe de hele buurt kan worden betrokken bij het maken van dit plan. Deze plannen moeten eind 2019 klaar zijn. 

Waarom aardgasvrij wonen

Het gebruik van aardgas zorgt voor een grote uitstoot van CO2. CO2-uitstoot laat de temperatuur op aarde stijgen, de gevolgen daarvan zijn groot. Daarom is wereldwijd besloten om de CO2-uitstoot te verminderen, dit is vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs.
Ook de aardgaswinning in Groningen stopt vanwege de aardbevingen. Afgesproken is dat uiterlijk in 2050 heel Nederland aardgasvrij moet zijn. In Eindhoven gaat het om ruim 100.000 woningen. Begin 2019 moet duidelijk zijn, welke techniek waar toegepast gaat worden.