Hastelweg/Strijpsestraat wordt veilige, groene woonstraat

Eind dit jaar starten de werkzaamheden aan de Hastelweg/Strijpsestraat tussen de St. Trudostraat en de Willemstraat. Samen met een werkgroep van betrokken bewoners en ondernemers is een ontwerp gemaakt waar iedereen tevreden over is.

De hoofdthema’s zijn: meer groen, unieke waterberging en verkeersveiligheid.

Meer groen
In het ontwerp is 1.100 m2 meer groen opgenomen en komen er 49 bomen terwijl er nu 22 staan. De bewonerswerkgroep gaat daarnaast inventariseren wie straks een geveltuintje wil. Zo wordt de straat nog groener.

Uniek waterbergingssysteem

Bovengenoemd deel van de Hastelweg/Strijpsestraat krijgt een apart regenwaterriool en een voor Eindhoven nieuw waterbergingssysteem: een steenwol-pakket onder de weg. 

Verkeersveiligheid

De weg krijgt een duidelijke 30km-uitstraling: brede trottoirs, duidelijke fietsstroken, verhoogde kruispunten en op 2 plekken een zebrapad. Dat verbetert de verkeersveiligheid. Daarnaast verschuiven we de bushalte en wordt de verlichting vervangen. De lantaarnpalen met de bladeren krijgen in overleg met de werkgroep een andere plek.

Kijk voor meer informatie op de projectpagina herinrichting Hastelweg/Strijpsestraat.

Impressie Strijpsestraat