Groen licht voor ontwikkeling NRE-terrein

De verdere ontwikkeling van het NRE-terrein kan definitief doorgaan. De Raad van State deed woensdag 31 januari een positieve uitspraak over het bestemmingsplan voor het terrein.

De gemeenteraad stelde in mei 2016 het bestemmingsplan voor het NRE-terrein vast. Na bezwaar van omwonenden bij de Raad van State volgde in juni 2017 na aanvullende onderzoeken een herzien bestemmingsplan. Ook hiertegen werd beroep aangetekend. Het beroep leidde tot een vervolgonderzoek over de geluidsbelasting. De Raad van State is tevreden over de resultaten van dit onderzoek.

Planning

De initiatiefnemers op het NRE-terrein kunnen nu dus verder met de realisatie van hun plannen. De saneringswerkzaamheden zijn voor de zomer volledig afgerond. Waarschijnlijk is na het zomerreces de bouw of verbouwing van het merendeel van alle bestaande en nieuwe panden in volle gang.

Het voormalig industrie- en havengebied wordt een gebied om te wonen, werken en recreëren. Meer informatie over de ontwikkeling van het terrein vind je op de pagina Kavels en (zelf)bouw wonen & werken en bedrijven.