Gezocht: leden voor cliëntenraad sociaal domein

Ben jij als Eindhovenaar afhankelijk van ondersteuning? Is dit in de vorm van een bijstandsuitkering of hulp vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of Jeugdwet? En wil jij invloed hebben op wat de gemeente ontwikkelt, bedenkt en uitvoert in het sociaal domein? Dan is de cliëntenraad sociaal domein op zoek naar jou.

Deze cliëntenraad adviseert  het gemeentebestuur (on)gevraagd en over beleid en uitvoering van sociale voorzieningen in het sociaal domein. De leden ontmoeten elkaar elke dinsdagmiddag (behalve in schoolvakanties) in het Stadhuis.

Jij bent:

 • Inwoner van Eindhoven vanaf 18 jaar.
 • Gebruiker van een sociale voorziening.
 • Geïnteresseerd in het sociaal domein/beleid van de gemeente Eindhoven.
 • Bereid te werken in het belang van de inwoner in het algemeen en de gebruiker van een sociale voorziening in het bijzonder.
 • In staat om verder te kijken dan alleen jouw eigen situatie.
 • Iemand die gemakkelijk beleidstukken leest, mee discussieert en graag samenwerkt.
 • Leergierig, flexibel en minimaal 6 uur per week beschikbaar

Jij bent geen:

 • Lid van de gemeenteraad of raadscommissie
 • Ambtenaar van de gemeente Eindhoven
 • Professional die in opdracht van de gemeente werkt in het sociaal domein
 • medewerker in loondienst (of bestuur van een instelling welke subsidie ontvangt van de gemeente Eindhoven

Wij bieden:

 • Een boeiende en uitdagende vrijwilligersfunctie.
 • Ontwikkelingsmogelijkheden door scholing en coaching.
 • Een benoeming voor een periode van 4 jaar.
 • De maximale fiscale vrijwilligersvergoeding.
 • Een laptop of tablet (blijft eigendom van de gemeente Eindhoven).
 • Vervoersvergoeding voor hen die reeds gebruikmaken van WMO-vervoer.

Interesse?

Voor meer informatie kun je terecht bij de secretaris, de heer Mikkers via t.mikkers@eindhoven.nl of 06 183 48 509. Solliciteren doe je uiterlijk 21 december 2018 met een korte motivatiebrief en cv naar de voorzitter, de heer Czech via secretariaat_CRSD@eindhoven.nl