Gemeentesecretaris Marco Wilke vertrekt

Gemeentesecretaris Marco Wilke vertrekt per 1 mei aanstaande bij de gemeente Eindhoven. Hij wil zich weer toeleggen op het interimwerk. Wilke werd als interim-gemeentesecretaris in september 2016 aangesteld en trad in maart 2017 in vaste dienst. Sinds september vorig jaar nam hij tijdelijk de leiding van het Sociaal Domein op zich.

Onder de leiding van Wilke maakt de organisatie verbeterslagen. De gewenste effecten zijn nog niet overal voldoende zichtbaar. Het op orde brengen van de gemeentelijke financiën en verbetering van vele organisatorische processen is een kwestie van lange adem.

Het aantrekken van een nieuwe directeur Sociaal Domein was voor Wilke een moment van reflectie, waarbij hij tot de conclusie kwam zich liever weer aan het interimwerk te wijden.

Het college van B&W betreurt het vertrek van Wilke zeer, maar respecteert zijn keuze. Het college onderkent de grote opgaven waarvoor de organisatie zich gesteld zag en ziet. Om die te bereiken, is voldoende urgentiebesef, daadkrachtig optreden en zijn duidelijke keuzes nodig van zowel de gemeentelijke organisatie als het college en de gemeenteraad. Het college heeft er vertrouwen in dat deze opgaven tegemoet worden getreden met het aantrekken van Yvonne Bieshaar als directeur Sociaal Domein en het werven van een nieuwe directeur bedrijfsvoering. Aline Zwierstra functioneert tot nader orde als waarnemend gemeentesecretaris.

Meer informatie in het persbericht over het vertrek van Marco Wilke