Gemeenteraad Eindhoven besluit tegen hertelling stemmen

De zittende gemeenteraad van Eindhoven heeft met 24 tegen 21 besloten niet over te gaan tot hertelling van de uitgebrachte stemmen van de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart.

Het verzoek tot hertelling was ingediend door Patrick van der Voort (fractievoorzitter Brede Beweging Linksom - BBL). BBL kreeg bij de voorlopige uitslag op woensdag 21 maart 1 zetel toebedeeld. Bij de bekendmaking van de voorlopige uitslag op kandidaatsniveau, donderdag 22 maart, werd deze zetel bij de restzetelverdeling toegewezen aan het CDA.

Bezwaar

Van der Voort maakte vervolgens bezwaar tijdens de vergadering van het Centraal Stembureau. Het Centraal Stembureau verklaarde het bezwaar ongegrond en stelde de verkiezingsuitslag vast. Het bezwaar werd ongegrond verklaard, omdat de Kieswet stelt dat alleen bij grote onregelmatigheden besloten kan worden tot hertelling. Dergelijke onregelmatigheden zijn niet vastgesteld. Daarnaast stelt de Kieswet dat geen bezwaar mogelijk is tegen het verschil in voorlopige uitslag en definitieve uitslag.

Tegen het besluit van het Centraal Stembureau is geen beroep mogelijk. Wel zou de zittende gemeenteraad tot een hertelling kunnen besluiten, maar een meerderheid van de raad heeft daar op dinsdag 27 maart tegen gestemd.