Gemeentelijke onderscheiding voor Cees Hendrikx

Yasin Torunoglu, wethouder wonen, wijken en burgerparticipatie, reikte op 26 oktober de gemeentelijke vrijwilligersonderscheiding (vrijwilligerspenning) uit aan de heer C.J. (Cees) Hendrikx.

Cees Hendrikx

Cees is 12,5 jaar actief als vrijwilliger voor Volleybalvereniging Blixembosch. Deze club bestaat uit ongeveer 50 leden en bestaat sinds begin 2001. Cees is begonnen als waarnemend trainer van de volleybalclub. Al vrij snel werd hij benoemd tot penningmeester in het bestuur. Hij verzorgde de financiële administratie met betrekking tot de ledencontributie en uitgaven, en verzorgde uiteraard de jaarlijkse begroting en verslaglegging daarvan, ter verantwoording aan de leden.

In de penningmeestersrol was hij ook druk bezig in de activiteitencommissie die jaarlijks één of twee grotere evenementen voor de leden organiseert. Verder was hij jarenlang betrokken bij de organisatie van het jaarlijkse volleybaltoernooi van de wijkvereniging in de wijk Blixembosch.