Eindhoven compenseert groen

De stad Eindhoven is continu in beweging en blijft groeien. Ondanks de groei in stenen, hecht de stad veel waarde aan groen. Op 13 maart heeft de gemeenteraad de Regeling Groencompensatiefonds vastgesteld. Met deze regeling wordt duidelijk vastgelegd dat Eindhoven voor een duurzame, klimaatbestendige en leefbare stad gaat. Een stad die groeit, met behoud van het groen.

Bij projecten zoeken we altijd de optimale oplossing met behoud van het groen, maar soms kan het niet anders. De Groencompensatieregeling beschrijft precies wat er dan moet gebeuren om het verlies van groen te compenseren.

Het liefst compenseren we op dezelfde plek, en als dat niet kan doen we dat op een andere locatie. Compenseren kan ook door groen aan te brengen op daken of gevels. Stel dat ook dit niet mogelijk is, dan moet de ontwikkelaar een financiële bijdrage storten in het Groencompensatiefonds. Dit fonds wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de vergroening van het centrum en andere minder groene gebieden in de stad. Ook kan dit geld worden gebruikt om de biodiversiteit en klimaatbestendigheid te verbeteren.

Met de Groencompensatieregeling gaan in Eindhoven stedelijke groei en behoud van groen hand in hand.