Cursus 'Eerste hulp bij psychische problemen'

In Gestel volgt een aantal wijkbewoners en plaatselijke ondernemers sinds deze week samen een cursus 'Eerste hulp bij psychische problemen'. In de cursus leren ze hoe zij psychische problemen in hun omgeving kunnen herkennen en hoe ze het gesprek kunnen aangaan met iemand die psychische problemen heeft.

De GGzE houdt de cursus die deel uitmaakt van een project van de gemeente om in de buurt de leefbaarheid en veiligheid te vergroten. Samen met bewoners en ondernemers is besloten om extra aandacht te besteden aan: woonoverlast, jeugd, personen met verward gedrag en communicatie. De cursus past in de aanpak personen met verward gedrag, allereerst in de buurten Oude Spoorbaan en Schrijversbuurt.

In de cursus krijgen de deelnemers praktische handvatten. Hoe maak je bijvoorbeeld contact met iemand die steeds somberder wordt of zelfmoordgedachten heeft? En wat doe als iemand op straat verward gedrag laat zien? Door in een vroeg stadium de signalen te herkennen kan iemand met de juiste steun uit zijn eigen netwerk weer uit de problemen komen. Is er professionele hulpverlening nodig, dan kan degene met problemen worden aangemoedigd de juiste hulp te zoeken. Daarnaast leren cursisten wat je kunt doen als iemand in een crisis verkeert.

Voorkomen psychische problemen


Iedereen krijgt weleens te maken met psychische problemen: in de familie, in de vriendenkring, op het werk of op school. Op enig moment in hun leven voldoet meer dan 40% van de Nederlandse bevolking aan de criteria van een psychiatrische diagnose. Ongeveer 20% van werkend Nederland heeft psychische problemen zoals angst of depressie. Vroege signalering van psychische problemen kan helpen om te voorkomen dat de klachten ernstiger worden.