Campinaterrein wordt De Zuivelfabriek

Het Eindhovense Campinaterrein en de Kanaalzone worden ontwikkeld tot een duurzame plek voor wonen, werken en recreëren. De karakteristieke historische fabrieksgebouwen van Campina gaan samen de Zuivelfabriek vormen, het multifunctionele hart van de nieuwe wijk.

Voor de herontwikkeling van het terrein stelden het college van B&W en de gemeenteraad van Eindhoven eerder het ‘Ontwikkelkader Kanaalzone - Campinaterrein Eindhoven’ vast. Het plan van gebiedsontwikkelaar BPD kwam bij de selectie als beste uit de bus. Inmiddels hebben Koninklijke FrieslandCampina NV en BPD overeenstemming bereikt over de verkoop van het terrein. Een eerste stap naar de ontwikkeling van een nieuw stadsdeel.

Het gebied rondom de voormalige Campinafabriek aan het Eindhovense Kanaal wordt een autovrije plek, zonder traditionele straten en stoepen, maar met ‘shared spaces’ die aanleiding geven voor ontmoeting. Het plan is ontworpen door Studioninedots, in samenwerking met landschapsarchitect Delva.

Wilbert Seuren, wethouder financiën en ruimtelijke ordening over het plan: "Als gemeente willen we dat De Kade ‘verkleurt’ van een monotoon bedrijventerrein in een aantrekkelijk gemengd stedelijk milieu dat aansluit bij de omliggende buurten. De herontwikkeling van het Campinaterrein zet nu de toon voor die verandering. We behouden ook nog eens 5 industriële monumenten die belangrijk zijn voor de beleving en herkenbaarheid van de Eindhovense geschiedenis. We willen hier graag woningen voor een brede doelgroep, dus van verschillende prijsklassen. Het is goed om dat in dit plan terug te zien. En het is goed dat FrieslandCampina omliggende bedrijven en bewoners heeft betrokken om over de plannen mee te denken. In goede samenwerking met BPD gaan we nu de transformatie gefaseerd vormgeven."