Brand basisschool Onder de Wieken

Basisschool Onder de Wieken aan de Mainelaan is zaterdag 10 juni getroffen door een grote brand. De brand is inmiddels onder controle, maar de school wordt als verloren beschouwd. Er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen.

De brandweer roept mensen op om niet te komen kijken. Aan omwonenden wordt geadviseerd om uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.

Onderdak gevonden

"Onvoorstelbaar dat hier vrijdag nog leerlingen en leerkrachten volop in de weer waren. Het is tot de grond toe afgebrand", aldus wethouder Jannie Visscher (Jeugd, Onderwijs), die ter plaatse poolshoogte nam. "Alles is erop gericht om samen met de school zo snel mogelijk nieuw onderdak te vinden."

Omdat het schoolgebouw door de brand is verwoest, is de gemeente zaterdag samen met de schooldirectie van Onder de Wieken en het SKPO-bestuur direct op zoek gegaan naar vervangende huisvesting. Die is gevonden op de Calaislaan, in het het voormalige schoolgebouw van basisschool De Vierring. Daar zullen de lessen hervat worden op maandag 19 juni, zo heeft de school inmiddels per brief medegedeeld aan alle ouders.

Zondagavond organiseert de school een bijeenkomst voor alle leerlingen en hun ouders om in gesprek te gaan over deze gebeurtenis.

Omwonenden

Als omwonenden van de brand last hebben van rooklucht in de woning, dan is het advies om te ventileren - als er geen rook meer merkbaar is rondom het huis. Als er schade is door de brand, kunnen mensen dat melden bij hun verzekeraar.