Aanslag gemeentelijke belastingen mogelijk hoger

Eind deze maand (februari) vallen de aanslagen gemeentelijke belastingen in de bus. Heb je geen eigen woning/pand? Dan is er niet veel veranderd ten opzichte van vorig jaar. Voor bezitters van onroerend goed valt de aanslag in veel gevallen wel hoger uit. Dat komt onder andere omdat de huizenmarkt in de lift zit. Daardoor is de waarde van de meeste panden omhoog gegaan. Die waardestijging zie je terug in de WOZ-waarde. Bovendien is de OZB (onroerendezaakbelasting) gestegen.

Tarief gelijk aan dat van de G40

Het was lang mogelijk om de OZB-tarieven in Eindhoven laag te houden. Nu de zorgkosten van de gemeente afgelopen jaar veel hoger uitvielen dan begroot, hebben we maatregelen moeten nemen. Zowel aan de inkomsten- als de uitgavekant. We beperken de zorgkosten. En we hebben het OZB-tarief gelijk getrokken met het gemiddelde van de andere 40 grote gemeenten van Nederland (G40).

De waarde van je woning

Vind je dat de WOZ-waarde van jouw pand te hoog (of te laag) gewaardeerd is, neem dan contact met ons op via 14 040. We gaan dan met je in gesprek en maken zo nodig een afspraak om de woning te taxeren. Wil je daarna bezwaar maken, dan kan dat online of schriftelijk tot 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet.

Kijk voor meer informatie op eindhoven.nl/belastingen. Daar vind je ook een overzicht met veelgestelde vragen over de gemeentelijke belastingaanslag