188 nieuwe huurwoningen in omgeving Willemstraat

Aan de Willemstraat net buiten het centrum komen aan beide zijden bij elkaar opgeteld 188 nieuwe huurwoningen. Deze komen op het van de Ven & Co en Vogelzangterrein.

In totaal worden 188 huurwoningen gebouwd, waarvan 42 eengezinswoningen en 146 appartementen. De bouwhoogte varieert van drie tot vijf bouwlagen. De ontwikkelaar Burgland Real Estate kan nu de haalbaarheidsstudie is afgerond voor beide terreinen alle benodigde vergunningen gaan aanvragen. Hiermee komt het bouwplan in de volgende fase.
60 van deze woningen vallen minimaal 10 jaar in het middeldure huursegment. Dit is afgesproken met de ontwikkelaar Burgland Real Estate.  Deze afspraak is één van de maatregelen die de gemeente treft om het aanbod van woningen in dit segment op peil te houden.

Duurzame plannen 

Voor beide woningbouwlocaties zijn stadsvergroening, waterhuishouding, biodiversiteit en beleving centraal opgenomen in de plannen. De uitgangspunten van het inrichtingsplan gaan over de manier waarop het groen op balkons en dakterrassen vormgegeven kan worden, waterberging, het voorkomen van hittestress, het maken van nestgelegenheden en gebruik van zonne-energie.

Bouwoffensief

Het aanbod op de woningmarkt moet snel omhoog omdat er grote vraag is naar woningen in Eindhoven. De gemeente wil dat gebouwd wordt waar de meeste behoefte aan is: woningen die bereikbaar zijn voor lage middeninkomens, middeldure huurwoningen en betaalbare sociale huurwoningen. Het vorig jaar door de gemeente gestarte woningbouwoffensief zorgt voor geschikte locaties, voorrang voor kansrijke plannen en procedures die plannenmakers snel op weg helpen.