140 nieuwe woningen in Drents Dorp

Het gebied in Drents Dorp omringd door Landgoed De Wielewaal en Strijp-R wordt ontwikkeld tot woongebied. Hiervoor werken Woonbedrijf, SDK Vastgoed (VolkerWessels) en gemeente Eindhoven samen.

Het plan bestaat uit circa 140 woningen, waarvan een derde socialehuurwoningen, een derde middeldure koop- en huurwoningen en een derde duurdere koopwoningen. De verwachting is dat de bouw van de woningen eind 2020 start.

Bouwen naar behoefte

De nieuwe woningen zorgen voor doorstroming op de Eindhovense woningmarkt. Met Woonbedrijf en SDK Vastgoed is afgesproken dat het bouwplan voor dit gebied aansluit op de behoefte van dit moment: woningen die bereikbaar zijn voor lage middeninkomens, middeldure huurwoningen en socialehuurwoningen.

Woonbedrijf bouwt kleine socialehuurappartementen, met een huurprijs onder 607 euro, voor kleine huishoudens uit de wijk Drents Dorp. SDK Vastgoed bouwt middeldure huurappartementen, die ook bedoeld zijn voor kleine huishoudens, met een huurprijs vanaf 710 euro tot maximaal 825 euro. Dit is de huurprijs van middeldure huurwoningen waar in Eindhoven het meest behoefte aan is. Met SDK Vastgoed is afgesproken dat deze huurwoningen ten minste 15 jaar beschikbaar blijven voor deze doelgroep.

SDK Vastgoed bouwt ook koopwoningen voor gezinnen. Een klein deel van de koopwoningen heeft een maximale verkoopprijs tot 345.000 euro (v.o.n.). Het overige deel bestaat uit eengezinswoningen in het duurdere segment boven 345.000 euro (v.o.n.). Deze woningen grenzen aan Landgoed De Wielewaal.

Informatieavond

Donderdag 14 februari organiseren Woonbedrijf, SDK Vastgoed en gemeente Eindhoven een inloopavond voor geïnteresseerden. Tijdens deze avond zullen zij de plannen toelichten. De inloopavond wordt gehouden van 19.30 tot 21.30 uur in De Bron, Elburglaan 51.