Wijkrechtbank Oud Woensel primeur in Nederland

Op woensdag 2 oktober is de eerste wijkrechtbank geopend in Oud Woensel. In de wijkrechtbank moet de mens achter de rechtszaak centraal staan waarbij alle omstandigheden, bijvoorbeeld schulden, mee worden gewogen. Op deze manier kan de rechtspraak effectiever worden ingezet.

Onder regie van de wijkrechter zoeken organisaties zoals de gemeente, Openbaar Ministerie, advocatuur, wooncorporaties, reclassering, GGZ en hulpverleners samen met de verdachte naar oplossingen voor achterliggende problemen.

''De ervaring is dat een integrale aanpak meer effect kan hebben dan enkel het inzetten van het strafrecht. En daarbij zijn zowel de verdachte als de wijk en de samenleving gebaat'', meent hoofdofficier van justitie Heleen Rutgers. ''De formele rechtsgang blijft de stok achter de deur. Als verdachten zich niet bereid tonen om aan de slag te gaan met hun problemen, dan worden de rechtsprocedures bij de rechtbank voortgezet.''

Duurzame oplossing

Veel mensen die voor de strafrechter komen, kampen met meer dan één probleem. Naast het feit dat ze verdachte zijn in een strafzaak, hebben ze vaak te maken met schulden, huisvestingsproblematiek, verstoorde familierelaties of een verslaving. In de wijkrechtbank is er ruimte om deze problemen met alle betrokken organisaties samen duurzaam aan te pakken.

Dit past volgens burgemeester John Jorritsma helemaal bij het wijkgericht werken in de stad: ''Veiligheid staat niet op zichzelf. Alleen straffen helpt niet. We moeten kijken hoe we mensen perspectief kunnen bieden, ook om nieuwe problemen te voorkomen en het vertrouwen van burgers terug te winnen. De aanpak van de wijkrechtbank is uniek en past helemaal in onze nieuwe manier van wijkgericht werken. Daarom ben ik blij dat het hier in Eindhoven is geland: zodat mensen weer op het rechte pad worden geholpen en daar ook blijven.''

Een bijzonder moment

Rechtbankpresident Patricia Messer-Dinnissen, burgemeester John Jorritsma, hoofdofficier van justitie Heleen Rutgers en wijkagent Dennis Joosten waren woensdag in het wijkgebouw aanwezig om de openingshandeling te verrichten en te vertellen over het belang van deze vernieuwende aanpak van de wijkrechtbank. Ook werd er een zitting nagespeeld, waarin elementen van een echte zaak terugkwamen.

In de wijkrechtbank worden ook wijkbewoners en buurtverenigingen betrokken. Zij zitten in de wijkadviesraad waar gesproken wordt over het versterken van de veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Bij de opening onthulden leden van de wijkadviesraad een bijzonder kunstwerk van kunstenaarscollectief Tante Netty: een evenwichtsmeubel met daarop verschillende quotes van wijkbewoners die het rechtvaardigheidsgevoel van de wijk weergeven.