Werkzaamheden drempels Hertogstraat en Vestdijk

Op maandag 26 juli a.s. wordt gestart met het aanbrengen, aanpassen en verwijderen van drempels op de Hertogstraat en Vestdijk vanaf de Stratumsedijk tot de Kleine Bleekstraat. Deze werkzaamheden zijn zaterdag 31 juli afgerond. De genoemde data zijn afhankelijk van onder andere het weer en andere onvoorziene omstandigheden.

Overlast

Bewoners van de Hertogstraat en Vestdijk ervaren veel trillingsoverlast van de huidige drempels. In overleg met de aanwonenden is daarom een trillingsonderzoek uitgevoerd. Hierop is besloten de betreffende drempels te verwijderen of aan te passen en een nieuwe drempel te ontwerpen aan het begin van de Hertogstraat.

Werkzaamheden Geldropseweg en bereikbaarheid

Tegelijkertijd met de werkzaamheden op de Hertogstraat en Vestdijk (vanaf de Stratumsedijk tot de Kleine Bleekstraat) zijn ook de werkzaamheden op de Geldropseweg ter hoogte van de Sint Rochusstraat in uitvoering. Hierdoor is een groot gedeelte van de Geldropseweg niet bereikbaar vanaf de zijde Sint Jorislaan.

Verkeersmaatregelen

Van maandag 26 tot en met zaterdag 31 juli gelden de volgende maatregelen:

  • Het doorgaand verkeer op de Hertogstraat en Vestdijk vanaf de Stratumsedijk tot de Kleine Bleekstraat is afgesloten. Ter plaatse geven gele borden de omleidingen aan.
  • De Geldropseweg tussen de Stratumsedijk en Vestdijk-Hertogstraat (de zogeheten Korte Geldropseweg) wordt tijdelijk ingericht voor tweerichtingsverkeer (de parkeerplaatsen op dit gedeelte komen hiermee tijdelijk te vervallen). Het kruispunt Geldropseweg-Vestdijk-Hertogstraat blijft ook (grotendeels) open. Hierdoor blijft de Geldropseweg tussen de Stratumsedijk en Sint Rochusstraat bereikbaar.
  • De Kleine Bleekstraat wordt tijdelijk in zijn geheel ingericht als eenrichtingsstraat zodat verkeer komende vanaf de Havenstraat richting de Vestdijk kan rijden.
  • De Tongelresestraat tussen het Methusalemplein en de Havenstraat wordt tijdelijk ingericht als tweerichtingsverkeer.
  • De parkeerplaats Hertog Hendrik van Brabantplein blijft bereikbaar vanaf de Willem van Hornestraat.
  • Het dubbelzijdig fietspad op de Vestdijk en Hertogstraat blijft bereikbaar.
  • De woningen en bedrijven aan het werkvak blijven tijdens de werkzaamheden te voet en fiets bereikbaar.
  • De Oude Stadsgracht blijft bereikbaar vanaf de Bleekstraat.

Bereikbaarheid Rochusbuurt

De Rochusbuurt blijft bereikbaar vanaf de zijde Stratumsedijk-Geldropseweg-Willem van Hornestraat en vanaf de zijde Sint Jorislaan-Pastoor Dijkmansstraat-Kettingstraat.

Bereikbaarheid binnenstad

De binnenstad/parkeergarage Heuvel blijft bereikbaar via de Kanaalroute (Kanaaldijk-Zuid en Kanaalstraat). Uitrijden vanuit parkeergarage Heuvel is mogelijk via de Vestdijk richting station, via de Kanaalstraat– Kanaaldijk-Zuid–Tongelresestraat en via de Breitnerstraat–Lucas Gasselstraat–Dirk Boutslaan.

Hieronder de wijkinfo met meer details voor omwonenden inclusief overzichtstekening van de verkeersmaatregelen.