Vestingwerken uit Tachtigjarige Oorlog ontdekt onder Grote Berg

Bij archeologische onderzoek tijdens rioleringswerkzaamheden op de Grote Berg zijn resten van vestinggrachten uit de middeleeuwen en de Tachtigjarige Oorlog ontdekt. 

Sinds half mei vinden werkzaamheden plaats voor de herinrichting van de Grote Berg. Ook archeologische onderzoek maakt daar deel van uit. Archeologen doen in opdracht van gemeente Eindhoven onderzoek naar de resten van vestingwerken.

Het gaat volgens stadsarcheoloog Peter de Boer om een bijzondere vondst. “Het is bekend dat vanaf de middeleeuwen om de stad Eindhoven twee grachten lagen. Van de buitenste gracht hebben we vermoedelijk nu een deel teruggevonden. In 1583 is hier door de Spanjaarden een nieuw vestingwerk aangelegd. Bij archeologisch onderzoek in de afgelopen 30 jaar zijn op een paar plekken in de stad wel resten van de vestinggracht gevonden, maar nog nooit resten van een bastion. Deze vondst is dus een prachtige aanvulling op onze kennis daarover.”

Lees meer over de bijzondere vondst in het persbericht Archeologen ontdekken vestingwerken uit Tachtigjarige Oorlog onder de Grote Berg.