Verkeerscampagne op de Hoogstraat

De gemeente start op woensdag 11 september een verkeerscampagne om weggebruikers van de Hoogstraat bewust te maken van gewenst verkeersgedrag. De actie ‘Geef elkaar de ruimte op de Hoogstraat’ duurt 6 weken.

De Hoogstraat is 3 jaar geleden opnieuw ingericht in overleg met bewoners en ondernemers. Er kwam meer ruimte voor voetgangers, fietsers en groen en minder ruimte voor de auto.

Eind vorig jaar hebben wij de herinrichting geëvalueerd met de bewoners en ondernemers. Toen bleek dat de herinrichting een positief effect heeft gehad op zowel de hoeveelheid verkeer als de snelheid van dit verkeer. Ook geven de cijfers aan dat er niet veel ongevallen gebeuren.

Toch krijgen we regelmatig klachten dat fietsers en voetgangers zich niet veilig voelen in de straat. Dat komt vooral door ongewenst verkeersgedrag. Dit heeft geleid tot de verkeerscampagne die we samen met de politie gaan uitvoeren.

poster verkeerscampagne Hoogstraat