Veiligheidsrisicogebied van kracht binnenstad

De burgemeester van Eindhoven heeft in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie de binnenstad van Eindhoven  zondag 24 januari vanaf 11.00 uur aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Het Openbaar Ministerie heeft voor dit gebied een last tot preventief fouilleren afgegeven. De politie heeft zo de mogelijkheid om personen in het veiligheidsrisicogebied preventief te fouilleren. Dit middel is vaker ingezet bij risicovolle situaties. Ook geldt er een noodbevel.

Het besluit is genomen naar aanleiding van het eerdere besluit om een manifestatie te verbieden en ook onaangekondigde demonstraties niet toe te staan in Eindhoven dit weekend. Dit vanwege aanwijzingen dat personen die zich bij eerder aangekondigde manifestaties wilden aansluiten toch deze zondag alsnog naar Eindhoven willen komen. Inmiddels zijn daar signalen bijgekomen dat personen met wapens naar de Eindhovense binnenstad willen komen en bereid zijn geweld te plegen.

De gezagsdriehoek en de GGD herhalen nogmaals het dringende verzoek aan iedereen om niet naar Eindhoven af te reizen vandaag. Reisbewegingen en samenkomsten vormen een groot risico voor de volksgezondheid.

Noodbevel
Er is een noodbevel van kracht. Personen die zich alleen of in groepsverband in de binnenstad* worden aangetroffen, dienen;
• Zich op eerste aanzegging van de politie zich uit de binnenstad te begeven in een door de politie aangegeven richting of locatie, al dan niet met medeneming van voertuigen, voorwerpen, stoffen en goederen die een gevaar vormen voor de openbare orde of de veiligheid;
•  Alle aanwijzingen, gegeven door de politie in het belang van de openbare orde, gezondheid of veiligheid van personen en goederen, dan wel ter beperking van gevaar, terstond of stipt op te volgen;
• Middelen die ingezet kunnen worden om verzet te plegen of weerstand te bieden, zoals stokken, bij eerste aanzegging af te geven aan politie;
• Identificatie niet te bemoeilijken door het dragen van bivakmutsen, helmen, sjaals of andere methoden en middelen (met uitzondering van het mondkapje).

* Althans dat deel van Eindhoven dat wordt begrensd door en met inbegrip van (met de klok mee) de en alle tussenliggende straten en pleinen; Spoorlijn (inclusief gehele gebied spoorwegstation Eindhoven Centraal) – Tramstraat – Augustijnendreef – Nachtegaallaan – Bleekstraat – Vestdijk – Bilderdijklaan – Paradijslaan – Grote Berg – Emmasingel.