Uitkomst onderzoek naar rol van gemeente tijdens en na WOII

Er zijn weinig tot geen bewijzen gevonden dat gemeente Eindhoven tijdens en na de Tweede Wereldoorlog deelnam aan roof van huizen uit Joods bezit en het onterecht opleggen van belastingen aan de Joodse gemeenschap. Dat is onderzocht naar aanleiding van vragen van de media Pointer (KRO/NCRV) en Follow the Money. Het onderzoek maakt daarentegen wel duidelijk dat de gemeente tijdens de oorlog bijdroeg aan de oneerlijke behandeling van bepaalde inwoners, waarvan de gevolgen verschrikkelijk waren voor de Joodse gemeenschap.

Uit de bevindingen van het rapport haalt de gemeente belangrijke lessen. Naar aanleiding van gesprekken met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap wil de gemeente een programma opzetten met als doel om de Joodse cultuur in Eindhoven te versterken. Hiervoor is 90.000 euro beschikbaar gesteld.

Lees voor meer informatie het persbericht Gemeente Eindhoven trekt lessen uit rapport over Joods vastgoed in WOII.