Tweede brug boven water bij opgravingen Vestdijk

“Opgravingen leveren soms verrassingen op”, vertelt Ria Berkvens van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. “Je verricht vooronderzoek aan de hand van oude kaarten zoals op de Vestdijk, waar we met een kaart van Van Deventer uit de 16de eeuw ongeveer wisten hoe het gebied eruit zag, maar dan nog kun je verrast worden. Drie weken geleden hadden we zo’n prettige ontdekking. Ten zuiden van kruispunt Ten Hagestraat- Kanaalstraat vonden we een brug, waarop we niet gerekend hadden.”

Berkvens: “Het gebied hier was vroeger erg drassig door de ligging dicht bij het beekdal van de Dommel. De kans dat je resten tegenkomt van bruggen, beschoeiing of waterkeringen is erg groot. Maar deze, gevonden door archeologisch bureau Raap, was onverwacht. Vlakbij, op de kruising Ten Hagestraat-Kanaalstraat, was er al een aanzet van een middeleeuwse brug gevonden en dus rekenden we niet op nog een brug.” Inmiddels zijn er 60 houten palen uit de grond gehaald en wordt er gekeken naar datering en andere waardevolle gegevens.

Ria Berkvens van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Bruggen

“Dit is de tweede brug die we gevonden hebben op de Vestdijk. Maar het zou goed kunnen dat na bestudering van alle opgegraven gegevens in dit gebied de conclusie getrokken mag worden dat er nog een derde brug was”, veronderstelt Berkvens en gaat verder over de laatste ontdekking. “De brug die we nu gevonden hebben, was vier tot vijf meter breed en liep waarschijnlijk van de Catharinakerk naar de voorloper van het latere kasteel van Eindhoven, de burcht Ten Hage (het huidige Mariënhage) verderop.”

Geschiedenisboek

Al deze opgravingen gaan terug naar de middeleeuwen. Berkvens: “Dieper in de grond zit nog meer Eindhovense geschiedenis. Maar dat laten we zo. Dat is een nog niet opengeslagen geschiedenisboek uit het verre verleden van de stad, dat voorlopig goed bewaard enkele meters onder de grond ligt.” Ondertussen gaan de opgravingen gewoon door en verschuiven de werkzaamheden zich richting Dommel waar de archeologen wellicht weer een verrassing tegenkomen. Je weet maar nooit.