Chat met ons

Subsidie voor buurtactiviteiten verhoogd

De mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor activiteiten in een buurt zijn uitgebreid. Bij de vorige regelingen liepen de aanvragen vooral via een bewonersorganisatie. Voor buurten zonder bewonersorganisatie zijn er nu meer mogelijkheden. Ook de bedragen zijn verhoogd.

Het budget voor de subsidie voor buurtactiviteiten in niet-actiegebieden is met 20% verhoogd van €2,50 naar €3 per inwoner. Voor de actiegebieden (kwetsbare buurten en wijken) is €6 per inwoner beschikbaar. Inwoners kunnen waardebonnen aanvragen, met een maximum van €5000 per activiteit. 

Meer informatie over (het aanvragen van) subsidies voor buurtactiviteiten vind je in het persbericht Meer subsidiemogelijkheden voor buurtactiviteiten.