Start herinrichting Geldropseweg gepland voor maart 2021

De gemeenteraad heeft in november besloten om extra geld beschikbaar te stellen voor de nieuwe inrichting van de Geldropseweg, dit naar aanleiding van het bewonersinitiatief. De aanbestedingsprocedure van het project start op 25 november 2020. We verwachten dat we in maart 2021 kunnen starten met de werkzaamheden. Deze duren ongeveer een jaar.

Het extra geld voor de Geldropseweg is nodig, omdat uit de evaluatie van de Vestdijk is gebleken dat een herinrichting in de binnenstad met veel risico’s gepaard gaat. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om vervuilde grond, archeologische vondsten of explosieven. Uit nader onderzoek en een gedetailleerde kostenraming bleek ook dat er voor de herinrichting van de Geldropseweg meer geld nodig is. Dat komt bijvoorbeeld mede door toegenomen bouw- en materiaalkosten.

Het plan voor de nieuwe Geldropseweg is opgesteld met een initiatiefgroep vanuit de buurt.

Meer informatie over het plan is te vinden op eindhoven.nl/geldropseweg.