Sportaccommodaties ook voor andere doelen te gebruiken

Kinderopvang of taallessen in de kantine van een voetbalvereniging? Waarom niet? In Eindhoven kan dat vanaf nu. Het college van B en W heeft besloten om de beleidsregels aan te passen om dit mogelijk te maken.

Tot nu toe konden de sportaccommodaties alleen gebruikt worden door groepen en verenigingen voor activiteiten met een relatie tot sport. Vanaf nu is dat ook mogelijk voor educatieve, medische, sociaal-culturele voorzieningen en voorzieningen voor openbare dienstverlening en openbaar bestuur. Daar vallen bijvoorbeeld kinderdagverblijven, peuterspeelzaken en buitenschoolse opvang onder.

De gedachte is dat het aanbieden van een ander soort activiteiten in sportaccommodaties ertoe kan leiden dat kinderen, of bijvoorbeeld juist ouderen, zo in aanraking komen met sporten en bewegen. Bovendien kunnen sportverenigingen die hun eigen kantines exploiteren extra inkomsten krijgen.

Voor het inpassen van de nieuwe voorzieningen in de sportaccommodaties is het nog wel nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen.