Resultaten Inwonersenquête 2020

Wat vinden Eindhovenaren nou eigenlijk van het leven in hun stad? In het najaar van 2020 ontving een grote groep inwoners (ruim 23.000) een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen over de stad en hun buurt. De resultaten, algemeen en per thema, zijn te vinden: Resultaten Inwonersenquête 2020. De gemeente voert deze Inwonersenquête jaarlijks uit.

De Inwonersenquête is afgenomen tussen 21 september en 21 oktober in 2020. De resultaten laten zien dat veel inwoners op veel onderwerpen de afgelopen jaren stabiel zijn qua gedragingen, meningen en ervaringen. Zo zijn Eindhovenaren nog steeds tevreden over de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte. We zien een blijvende trend in de positieve waardering van het groen en het aantal inwoners dat wekelijks sport, neemt toe.

Punten van aandacht zijn geluidshinder (specifiek wegverkeer) en het sociale isolement van een klein deel van de Eindhovenaren. Dat laatste zien we ook expliciet terug in de DigiPanelpeilingen. Zeker in relatie tot de beperkende maatregelen door corona, vraagt dit extra aandacht.

Corona

Ondanks dat er in een deel van de meetperiode nog weinig belemmeringen waren door corona, zien we wel een aantal resultaten die verband kunnen houden met corona. Naast meer waardering voor parken zien we ook een andere reden voor bezoek aan parken, namelijk meer om te genieten van de natuur, voor de rust en om te wandelen. Mensen hebben minder culturele voorstellingen en instellingen kunnen bezoeken, maar we zien ook dat meer mensen zelf kunstzinnige activiteiten uitvoert, zoals schilderen, dansen en een instrument bespelen. Ook het bezoek aan de bibliotheek en het preHistorisch Dorp nam toe. Tenslotte zien we dat er andere vormen van sport beoefend worden. Vooral wandelen en fietsen vallen hierbij op.

Alle onderzoeksresultaten en de verdiepingen per onderwerp vind je op de pagina Resultaten Inwonersenquête.