Preventieve aanpak eikenprocessierups

De komende weken gaat de gemeente preventief eikenprocessierupsen bestrijden. In de zomer kan de eikenprocessierups overlast veroorzaken bij mensen en dieren, zoals jeuk, huiduitslag en irritatie van ogen en/of luchtwegen. Om dit zoveel mogelijk vóór te zijn, begint de preventieve bestrijding nu al.

Biologische bestrijdingsmiddelen

Voor de bestrijding gebruiken we biologische bestrijdingsmiddelen. Het middel hecht zich aan de bladeren en wordt zo opgenomen door de rupsen. Het werkt kort en alleen tegen bladetende rupsen. De biologische bestrijdingsmiddelen hebben geen nadelige gevolgen voor andere insecten en dieren die de rupsen eten. Ook is het niet schadelijk voor mensen.

Overdag en ‘s nachts

Eikenbomen van waaruit overlast verwacht wordt, worden de komende weken behandeld. In overleg met de Vlinderstichting en Trefpunt Groen Eindhoven is bepaald welke bomen wel en welke niet met het biologisch middel bespoten worden.

De aannemer benevelt de bomen zowel overdag als ’s nachts. Dit gebeurt om in een korte periode de vele bomen te behandelen. Bovendien werkt het biologische middel ‘s nachts beter. Dit kan geluidsoverlast veroorzaken. Woonstraten worden waar dat kan overdag gedaan om overlast  te voorkomen.

De gemeente behandelt eikenbomen in de openbare ruimte. Particuliere eikenbomen worden niet behandeld.

Meer informatie en meldingen

Meer informatie vind je op de website van de GGD en de website van het Kennisplatform Processierups.

Nesten van de eikenprocessierups kun je melden via Melding Openbare Ruimte en de app BuitenBeter.