Positief jaarrekeningresultaat voor gemeente Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft het jaar 2019 afgesloten met een positief resultaat van ruim 50 miljoen euro op een totale begroting van 1 miljard euro. 

Het jaar 2019 werd beschouwd als een overgangsjaar, een jaar waarin stabiliteit bereikt moest worden om daarna ruimte te geven aan ambities. De gemeente is daar goed in geslaagd. De reserve kan weer worden aangevuld en voldoet aan de gestelde norm. Hier vind je de digitale jaarrekening.

De gemeenteraad bespreekt de jaarstukken op 30 juni en zal er 7 juli een besluit over nemen.