Opruimen stormschade duurt nog weken

De gevolgen van de zware storm van afgelopen dinsdagavond zijn overal in de stad goed zichtbaar. Vanwege de omvang van de schade verwachten we dat het opruimen meerdere weken gaat duren.

Gelukkig is er, voor zover nu bij de gemeente bekend, geen persoonlijk letsel opgelopen. Wel is er veel materiële schade, zowel aan particulier als gemeentelijk bezit. Er zijn heel veel bomen omgewaaid. Gezien de ruim 1600 meldingen die we ontvingen, loopt het aantal mogelijk op tot zo'n 800 bomen. Verder is er schade aan lichtmasten, straatmeubilair en bestrating. 

Sinds dinsdagavond is een calamiteitenteam van de gemeente aan de slag om onze stad weer op te ruimen. We letten daarbij vooral op veiligheid en toegankelijkheid. We werken intensief samen met de brandweer en onze aannemers. Zo is bijvoorbeeld een omgewaaide boom in de Jacobus Deckersstraat dinsdagavond al om 23.30 uur opgeruimd, zodat de weg weer snel vrij was.

Onze aannemers werken met man en macht om onveilige situaties op te lossen en bomen op te ruimen. Ook zijn in alle stadsdelen de reguliere onderhoudsaannemers bezig met het opruimen van afgebroken takken op voetpaden, fietspaden en autowegen. Maar het zijn er heel veel deze keer, dus dat kost veel tijd. We werken van onveilige situaties naar veilige toe, op een zo efficiënt mogelijke manier.

We raden inwoners aan om op hun eigen veiligheid te letten, vooral in parken en buitengebieden. Het melden van stormschade kan nog steeds. Doe dit via de BuitenBeter-app of maak een zogenaamde melding openbare ruimte.

Heb je zelf materiële schade door de storm? Neem dan contact op met je verzekering.

Stormschade: wie bel je dan?

Bij acuut gevaar of spoed bel je het alarmnummer 112. Is het niet acuut en speelt het in de openbare ruimte, neem dan contact op met je gemeente.

Bij acuut gevaar of spoed bel je het alarmnummer 112. Is het niet acuut en speelt het in de openbare ruimte, neem dan contact op met je gemeente.

Of ben je op zoek naar