Nieuw perspectief voor Muziekgebouw

Met een nieuw partnerschap willen zes partijen in 2020 en 2021 aan de slag om het Muziekgebouw Eindhoven weer financieel gezond te maken. De gemeente Eindhoven, de Provincie Noord-Brabant, CBRE Global Investors, het gezamenlijke bedrijfsleven, het Muziekgebouw en Brainport Development zien kans om de toekomst van het Muziekgebouw te koppelen aan de bredere doorontwikkeling van winkelcentrum De Heuvel.

De zes partners beschouwen het Muziekgebouw als essentiële instelling in Eindhoven. Ook delen zij de analyse dat winkelcentrum De Heuvel aan een doorontwikkeling toe is. Door de beide opgaven te koppelen zien partners nieuwe kansen ontstaan voor een aantrekkelijk verblijfsgebied voor iedereen. Wonen, werken, winkelen, cultuur en ontmoeten komen hier in een eigentijdse vorm samen. In deze koppeling zien de stakeholders perspectief ontstaan voor het Muziekgebouw om het structurele exploitatietekort duurzaam op te lossen.

Volgens burgemeester Jorritsma van Eindhoven hebben alle partijen een grote beweging voorwaarts gemaakt. Jorritsma trad afgelopen maanden op als onafhankelijke voorzitter van het partnerschap. “Alle stakeholders hebben hun handtekening gezet onder de gezamenlijke intentie om tot een structurele oplossing te komen. Wie het dossier de afgelopen jaren heeft gevolgd, weet dat dit een grote stap voorwaarts is die we alleen maar samen konden zetten. Mijn complimenten aan alle partners daarvoor. Maar we zijn er nog niet, er zal nog heel wat water door de Dommel moeten stromen voordat we alle juridische, ruimtelijke en financiële aspecten hebben opgelost. Maar in de koppeling van de Heuvel aan het Muziekgebouw hebben we een gezamenlijk doel gevonden. Dat geeft veel vertrouwen.”

Meer informatie in het persbericht van vrijdag 13 december 2019.