Nieuw college en nieuw bestuursakkoord

In de afgelopen maanden waren GroenLinks, CDA, PvdA en D66 met elkaar in gesprek over de vorming van een nieuwe coalitie en een nieuw college. De partijen hebben intussen de namen van de nieuwe collegeleden bekend gemaakt en het bestuursakkoord gepresenteerd. Bekijk het bestuursakkoord online.

De gemeenteraad gaat komende dinsdag 14 juni over dit akkoord in debat en gaat er dan ook over stemmen. Daarna volgt een vragenronde door de raad en de installatie van de beoogd wethouders.

Vanaf dat moment heeft de gemeente officieel een nieuw bestuur. De partijen stellen de volgende verdeling van wethoudersposten voor:

Rik Thijs (GroenLinks)
Klimaat, energie, grond en vergroening

Stijn Steenbakkers (CDA)
Brainport, economie, onderwijs, KnoopXL en Eindhoven-Noordwest

Mieke Verhees (PvdA)
Wonen, wijken, ruimte en dienstverlening

Monique Esselbrugge (D66)
Hoger- en beroepsonderwijs, mobiliteit, binnenstad en Design District

Saskia Lammers (GroenLinks)
Welzijn, werk, armoede, cultuur en design

Maes van Lanschot (CDA)
Financiën, sport, erfgoed en regionale samenwerking

Samir Toub (GroenLinks)
Diversiteit, zorg, jeugd en maatschappelijke ondersteuning

Bekijk de portefeuilleverdeling in het pdf-bestand hieronder.

Foto's van links naar rechts: Rik Thijs, Stijn Steenbakkers, Mieke Verhees, Monique Esselbrugge, Saskia Lammers, Maes van Lanschot en Samir Toub

Stadsgezanten

Naast de wethouders willen de partijen twee stadsgezanten benoemen. Deze gezanten zijn bedoeld om - op bestuurlijk niveau - een doorbraak of versnelling voor elkaar te krijgen op complexe maatschappelijke opgaven. Opgaven die erg belangrijk zijn voor de samenleving in onze stad en die vragen om extra aandacht en focus. De stadsgezanten gaan nauw samenwerken met het stadsbestuur en hun netwerk binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Beide gezanten vallen bestuurlijk onder de portefeuilles van hun partijgenoten in het college.

Angelique Bellemakers (PvdA), stadsgezant Doorbraak wijkgericht werken

Janneke van Kessel (D66), stadsgezant Brainport voor iedereen