Miljoenensubsidie voor energiebesparende maatregelen

In 2020 krijgt de gemeente Eindhoven bijna 2 miljoen euro subsidie van het Rijk uit de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE). Hiermee kunnen we komend jaar inwoners ondersteunen met advies en coaching op het gebied van energiebesparing en energieopwekking. “Een heel mooi bedrag dat helemaal ten goede komt aan onze inwoners", aldus wethouder Rik Thijs (Klimaat en Energie). "Hiermee kunnen we weer een stap maken in de energietransitie in onze stad.”

Met de subsidie kunnen bestaande initiatieven in de stad extra ingezet worden. Energiecorporatie 040energie gaan meer energieadviezen geven aan individuele inwoners en ook meer voorlichtingsavonden houden, bijvoorbeeld over warmtepompen. We kijken of we in de drie pionierbuurten ‘aardgasvrij’ (Generalenbuurt, Sintenbuurt en ’t Ven) de subsidie kunnen gebruiken voor collectieve maatregelen. 

Ook kunnen straks meer inwoners gebruikmaken van het onlangs gestarte initiatief voor energiecoaches. Deze coaches adviseren inwoners over energiebesparende maatregelen. En ten slotte wordt gekeken of Verenigingen van Eigenaren (VVE’s) ondersteuning kunnen krijgen bij de energietransitie.

Lees meer in het persbericht.