Miljoenen voor aanpak laaggeletterdheid in regio Eindhoven

Eindhoven en omgeving krijgt 2,3 miljoen euro van het Rijk voor de aanpak van laaggeletterdheid. De regio wordt een proefgebied voor innovatieve scholing van laagopgeleiden en laaggeletterden.

Het Nationaal Groeifonds, een initiatief van de overheid, heeft voor het hele programma in totaal 52 miljoen euro uitgetrokken. Er zijn twee pilotregio’s aangewezen voor de komende twee jaar: Zuidoost-Brabant en Twente.

De regio Eindhoven kent een succesvolle aanpak op dit gebied van onder meer Taalkracht. Deze instelling, onderdeel van Summa College, gaat de komende twee jaar in nauw overleg en samenwerking met onder meer regiogemeenten, UWV en het bedrijfsleven minimaal 200 personen opleiden.

Inwoners uit regio die nu nog weinig perspectief hebben, kunnen na de opleiding doorstromen naar werk of beter in staat zijn hun werk te behouden. Laagopgeleide en laaggeletterde inwoners maken nu nog nauwelijks gebruik van mogelijkheden om een (betere) plek op de arbeidsmarkt te krijgen. Hierdoor kunnen ze niet goed meekomen met sociale en economische ontwikkelingen, loopt het bedrijfsleven medewerkers mis en blijven talenten onbenut.

Lees meer in het persbericht Miljoenen voor aanpak laaggeletterdheid in Eindhoven en omgeving.