Meer ruimte voor natuur in Genneper Parken

In Genneper Parken komt nog meer ruimte voor de natuur. Zo wordt het parkeerterrein aan de Charles Roelslaan vanaf medio september 2020 gehalveerd. Ook op andere plekken in het gebied haalt de gemeente asfalt weg. Het gaat in totaal om 8000 m2 extra groen.

De volgende gebieden worden vergroend:

  • De helft van het parkeerterrein aan de Charles Roelslaan (P4) dat dichtbij de beek Tongelreep ligt (3500 m2)
  • Het terrein ter hoogte van de gemeentewerf aan de Charles Roelslaan dicht tegen de beek Tongelreep (500 m2);
  • De Wim van Tuijllaan achter de ijsbaan (2000 m2);
  • Een deel van het parkeerterrein aan de Antoon Coolenlaan (P1) dat grenst aan de oostzijde dicht tegen de beek Tongelreep (2000 m2).
Overzichtsfoto van Genneper Parken gemaakt met drone door Paul Raats

Foto: Paul Raats

Het resterende deel van het parkeerterrein aan de Charles Roelslaan, dat voor parkeren beschikbaar blijft, krijgt een waterdoorlatend asfalt.

Planning

Het gedeeltelijk vergroenen van het parkeerterrein aan de Charles Roelslaan gebeurt direct na de opening van de P+R Genneper Parken. De overige maatregelen zijn onderdeel van het inrichtingsplan voor de Genneper Parken. In het najaar van 2020 is een voorlopig ontwerp klaar. Dan komen de andere locaties in fases aan de beurt.

Meer informatie over de plannen in het persbericht Genneper Parken groener, meer ruimte voor parkeren.