Mantelzorgcompliment aanvragen kan tot 1 november

Zorg jij vrijwillig en al lange tijd intensief voor iemand in je directe omgeving? Dan ben je mantelzorger. Ook dit jaar is er een Mantelzorgcompliment als blijk van waardering. Aanvragen doe je vóór 1 november via de website mantelzorgverlicht.nl.

Iedereen die dit jaar langer dan 3 maanden en voor ten minste 8 uur per week meer dan gebruikelijke zorg biedt aan een familielid of bekende, komt in aanmerking voor een Mantelzorgcompliment, in de vorm van een geldbedrag. Degene die zorg krijgt moet in Eindhoven wonen, of dat nu thuis is of in een instelling.

Mantelzorgers ontvangen maximaal € 200,-. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal ingediende aanvragen. Wil je de aanvraag voor het Mantelzorgcompliment liever op papier indienen? Stuur dan een e-mail naar info@mantelzorgverlicht.nl of bel 088 0031 288.

Informatie, ondersteuning en waardering

Steunpunt Mantelzorg Verlicht is er voor alle 26.000 Eindhovense mantelzorgers en mensen die in Eindhoven mantelzorg verlenen. Met informatie en ondersteuning in de vorm van advies en hulp bij het zoeken naar vervangende zorg tot en met cursussen en bijeenkomsten voor mantelzorgers. En daarnaast met waardering. Die blijkt behalve uit het Mantelzorgcompliment bijvoorbeeld ook uit het Mantelzorgcadeau en een abonnement op
M-nieuws dat 3 keer per jaar verschijnt. Mantelzorgers die ingeschreven staan bij Steunpunt Mantelzorg Verlicht kunnen bovendien gebruik maken van de gratis aanvullende collectieve verzekering voor mantelzorgers en vrijwilligers vanuit de gemeente.