Inwonersplein en Stadhuis straks beter toegankelijk

De toegankelijkheid van het Inwonersplein en het Stadhuis voor mensen met een beperking is aan verbetering toe. Bij een inclusieve stad die Eindhoven wil zijn, horen goede voorzieningen voor iedereen. Voor de toegang naar het Inwonersplein is er nu een hellingbaan naar beneden en voor de toegang naar het Stadhuis is er een lift, maar die werkt niet altijd goed.

De hellingbaan naar het Inwonersplein wordt aangevuld met een overdekte lift. Deze komt aan de linkerkant van het Inwonersplein, bij de Oude Stadsgracht. Voor de toegang naar het Stadhuis komt er aan de linkerkant een extra hellingbaan. De trap wordt aangepast, zodat deze beter aansluit op het bordes. De huidige drempel verdwijnt. Zowel bij de toegang naar het Stadhuis als bij die naar het Inwonersplein komt betere blindengeleiding.

Werkzaamheden

Bij de aanpassingen is rekening gehouden met de monumentale status van het gebouw en dat het Stadhuis met het Stadhuisplein geschikt moet blijven als evenementenlocatie. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden aan het eind van dit jaar afgerond. Natuurlijk zorgt de gemeente ervoor dat het Stadhuis en het Inwonersplein ondertussen voor iedereen toegankelijk blijven. De tijdelijke hellingbaan en de huidige lift verdwijnen pas als de nieuwe voorzieningen zijn aangelegd.